ทะเลตรัง ที่ท่าเรือปากเมง หลังจากหน้าฝน กำลังผ่านไป