โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน พักที่เกาะไหงรีสอร์ท

โปรแกรมท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก พักที่เกาะไหงรีสอร์ท 1 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง

08.00 น old music. รถรับท่านจาก โรงแรมที่พัก หรือ ที่สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ มุ่งสู่ ท่าเรือปากเมง เข้าเช็คอิน เปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมพร้อมสำหรับลงเรือ ท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรังตามโปรแกรม

09.30 น herunterladen conju. ขึ้นเรือเดินทางสู่ “เกาะมุก” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ถ้ำมรกต” สนุกสนานกับการว่ายน้ำเกาะกันเป็นแถว เข้าชมถ้ำมรกต (Unseen in Thailand ) ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ความสวยงามของสีเขียวมรกต จนถึงหาดทรายเนียนละเอียดภายใน

จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะกระดาน” เกาะกระดานเป็นเกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตรัง น้ำใส หาดทรายขาว ให้ท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการัง เล่นน้ำกับฝูงปลา มากมาย จากนั้น เรือเข้าเทียบชายหาด ซึ่งเป็นที่แต่งงานใต้น้ำของจังหวัดตรัง สัมผัสกับ หาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.30 น herunterladen. รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือแบบบุฟเฟ่ต์ รับประทานอาหา พร้อมของว่าง ขนม ผลไม้ ตามฤดูกาล

14.30 น dvd burner download free german. “เกาะเชือก” เป็นเกาะหินปูนตั้งคู่กันสองเกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงามของจังหวัดตรัง ท่านจะได้ชมความงามของปะการังแข็ง ดอกไม้ทะเล ฝูงปลามากมายให้ท่านชม

15.30 น herunterladen. เรือนำท่านส่งที่ เกาะไหง รีสอร์ท เข้าเช็คอินพร้อมชมความงามของเกาะไหง ยามเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเล่นน้ำหน้าหาดก็ได้ครับ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารริมหาดของรีสอร์ท หลังจากนั้น ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ทางจัดไว้ให้ ก่อนเข้าเก็บสัมภาระของท่าน

09.00 น. เก็บภาพของเกาะไหง ยามเช้า ก่อนลงเรือ กลับสู่ท่าเรือปากเมง

10.00 น. ถึงท่าเรือ รถรับท่านไปส่งยังตัวเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 2500 บาท

อัตรานี้รวม

ค่ารถ รับส่งตามโปรแกรม

ค่าเรือทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง ตามโปรแกรม ( กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อสอบถาม )

ค่าที่พักเกาะไหงรีสอร์ท ห้อง AIR STANDARD พักห้องละ 2 ท่าน

ค่าอาหาร 3 มื้อ

ค่าอุปกรณ์ snorkeling ไกด์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ( ชาวต่างชาติ ค่าอุทยานเพิ่มท่านละ 200 บาท )

Posted in เที่ยวทะเลตรัง and tagged , , , , , .

ใส่ความเห็น