วันพุธ, 27 กันยายน 2566

โปรแกรมทัวร์ ท่องทะเลกระบี่ 1 วัน ทะเลแหวก

โปรแกรมทัวร์ ( One Day Tour ) ทะเลแหวก หนึ่งใน unseen in thailand
ท่องทะเลกระบี่ เกาะปอดะ – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะทับ – ถ้ำพระนาง

08.00 น. รับท่านจากโรงแรมในอ่าวนาง

08.30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ ลงทะเบียน

09.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลแหวกด้วย เรือสปีดโบ๊ท พาไปดำน้ำที่จุดดำน้ำที่เกาะสี่ สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลาสีสวย

10.00 น.  จากนั้นพาชมวิวเกาะไก่ เกาะที่มีลักษณะเหมือนคอไก่  ถึงทะเลแหวกพาขึ้นชายหาด อิสระกับการเที่ยวชมทะเลแหวก ชมวิว ถ่ายรูป เล่นน้ำ

12.oo น.    รับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารบนเกาะ

11.00 น. ขึ้นเกาะปอดะ พักผ่อนบนเกาะ เล่นน้ำ ชมวิว ดำน้ำ เดินเล่นชายหาด อิสระตามอัธยาศัย

13.00 น. เดินทางไปเที่ยวถ้ำพระนาง เล่นน้ำหาดหน้าถ้ำพระนาง อ้อม ไปยัง อ่าวไร่เลย์ ชมการปีนหน้าผ้า ด้วยมือเปล่า ที่ริมหาด

14.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ขึ้นรถพาส่งกลับสู่ที่พัก

โปรแกรมอาจสลับเปลี่ยน เพื่อความปลอดภัย หรือ เวลาน้ำขึ้นลง ในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ

4 ท่านขึ้นไปท่านละ 800 บาท ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 200 บาท

เด็กอายุ 4-10 ขวบ คิดครึ่งราคา

อัตรานี้รวม : ค่ารถ, ค่าเรือ speedboat , อาหารกลางวัน , น้ำดื่ม , ชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ, มัคคุเทศก์ , ประกันภัย

ติดต่อจองทัวร์ ทะเลตรัง กระบี่ สตูล พังงา ภูเก็ต ได้ที่นี่ https://www.guidetrang.com